III-cia edycja Ogólnoszkolnego Konkursu Programistycznego – zima 2016/2017

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych programowaniem, algorytmiką i także odrobinę matematyką, do wzięcia udziału III-ciej edycji Ogólnoszkolnego Konkursu Programistycznego. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 14 stycznia (sobota), godz. 10:00-14:00 w gmachu Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (laboratorium komputerowe S01).

W aktualnej edycji Konkurs przewiduje formułę „potyczek” zespołowych (grupy 2-osobowe) i zwieńczony będzie przyznaniem nagród dla najlepszych zespołów programistycznych LO przy PJATK. Dla wszystkich uczestników Konkursu przewidziane są nagrody pamiątkowe, a dla grona najlepszych także nagrody rzeczowe oraz dodatkowe oceny z przedmiotów programistyczno/informatycznych. Spotkania odbędą się w miłej licealno-akademickiej atmosferze, uwzględniającej także poczęstunek J.

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie proszone są o osobisty kontakt z p. Pawłem Rembelskim (np. w trakcie zajęć z Programowania Komputerów), bądź też e-mailowy na adres rembelski@pja.edu.pl najpóźniej do 15 grudnia.

Uwaga! Konkurs prowadzony będzie w dwóch rozłącznych ścieżkach – „amatorskiej” oraz „profesjonalnej”. Stąd też każdy z Was, nawet ta początkująca albo ten początkujący, ma szansę na wykazanie swoich umiejętności J.