Wersja light

Kontakt

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:40

Renata Kołakowska rkolakowska@pja.edu.pl


Założyciel

Prorektor ds. Studenckich PJWSTK
prof. Aldona Drabik adrabik@pja.edu.pl

Dyrektor Liceum:

mgr Katarzyna Piórkowska k.piorkowska@pja.edu.pl
dr Grzegorz Lewandowski glewandowski@pja.edu.pl


Adres

AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY PJATK
Ul. Szczęśliwicka 33a
02-353 Warszawa
telefon: (+48) 22 408 53 52
email: liceum@pja.edu.pl