INAUGURACJA

Zgodnie z tradycją, inauguracja roku szkolnego 2018/2019 odbyła się w Dużej Auli PJATK. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnów Polski i Japonii w wykonaniu chóru akademickiego SGGW, a następnie przemówieniem założycielki szkoły – dr Aldony Drabik, Prorektor ds. Studenckich Uczelni. Kolejno głos zabrał szczególny gość – nowo mianowany ambasador Japonii pan Tsukasa Kawada. Zwrócił się do uczniów ALO w języku polskim, za co został nagrodzony gromkimi brawami. Następnie przemówił dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, Rektor PJATK, który przybliżył zebranym historię Uczelni i opowiedział, jakie miejsce zajmuje ona dziś wśród innych jednostek akademickich w kraju. Głos zabrała także przewodnicząca szkolnego samorządu Marianna Wichowska, życząc wszystkim kolejnego udanego roku w ALO. Na koniec, dyrektor Katarzyna Piórkowska-Pietrzak przedstawiła nauczycieli i nowych wychowawców. Po oficjalnym zamknięciu uroczystości nastąpił czas na powitania, rozmowy i…plany na najbliższy wspólny rok.