REKRUTACJA ON-LINE

Uwaga, rozpoczynamy rekrutację on-line

START 4 MAJA 2020

Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci,

Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się zgodnie z harmonogramem. Serdecznie zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do rozpoczęcia nauki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącego przy PJATK.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju rekrutacja kandydatów do klas pierwszych Liceum odbędzie się on-line. Na stronie www liceum, w zakładce „Rekrutacja” znajdą Państwo wszystkie informacje o jej przebiegu.

Na tym etapie rekrutacji nie wymagamy oryginałów dokumentów, wystarczy tylko zrejestrować się i po otrzymaniu świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, przesłać ich skany lub zdjęcia. Oryginały dokumentów  będą potrzebne w końcowym etapie, przed opublikowaniem ostatecznych list kandydatów przyjętych do Liceum.

Kandydaci do klas o profilu plastyczno-informatycznym dodatkowo dostarczali teczkę z  pracami plastycznymi. W obecnej sytuacji prosimy o przesłanie zdjęć lub skanów 3 – 4 wykonanych przez siebie prac plastycznych na adres: liceum@pja.edu.pl.

Jednocześnie informujemy, że na stronie www został umieszczony aktualny harmonogram rekrutacji, ale niewykluczone, że w zależności od sytuacji zewnętrznej i obowiązujących rozporządzeń MEN, terminy i zasady rekrutacji mogą zostać zmienione.

O wszystkich tych zmianach będziemy na bieżąco informować Państwa na stronie www oraz kandydatów, którzy zarejestrowali się w systemie on-line.

Czekamy na Was :-)