SPOTKANIA INFORMACYJNE

Rok szkolny 2019/2020 niesie ze sobą duże wyzwanie zarówno dla uczniów, ich rodziców jak i dla szkół średnich. Życzmy sobie, by każdy uczeń znalazł swoje miejsce w wymarzonej klasie i najlepszej dla niego szkole.

Nasze liceum, w odpowiedzi na powstałe potrzeby, uruchomiło dodatkowe klasy dla ośmioklasistów oraz absolwentów gimnazjów. Naszą ofertę przedstawiamy w cyklu spotkań informacyjnych, które odbywają się co miesiąc. Na najbliższe zapraszamy 7 maja do Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86.

Spotkanie odbędzie się na uczelni, przy której działa liceum, ale osoby zainteresowane zapraszamy także do siedziby szkoły, na ul. Szczęśliwicką 33a, po uprzednim umówieniu wizyty (nr tel. 22 40 53 52).