WARSZAWA PRUSA


Co prawda we współczesnej Warszawie nie zachowało się zbyt wiele śladów tej
dawnej, XIX-wiecznej, ale od czego mamy wyobraźnię?
Wędrując przez Kruczą, Wilczą, Al. Ujazdowskie do Łazienek Królewskich tropiliśmy
ślady Warszawy czasów Bolesława Prusa. Wyobrażaliśmy sobie kamienicę Łęckich,
przechodząc obok ocalałych wielkomiejskich kamienic Śródmieścia. Przeszliśmy
przez Aleje Ujazdowskie, by odczuć czar spacerów, na które co niedzielę udawała
się warszawska arystokracja. W dzisiejszej alei Róż kwitł wtedy słynny ogród różany,
a dookoła wyrastały pierwsze ekskluzywne wille. Spacer zakończyliśmy w
Łazienkach Królewskich, które po dziś dzień są ulubionym miejscem spacerów
warszawiaków. Pod tym względem od czasów Prusa niewiele się zmieniło.
PS. Na zdjęciu klasy 2a, 2b i 2c na tle pomnika Fryderyka Chopina dłuta Wacława
Szymanowskiego. Oczywiście, w czasach Prusa o pomniku tym dopiero marzono.
Choć model był gotowy już w 1912 r., jego brązowy odlew stanął w Warszawie
dopiero 14 lat później.