Dyrektorzy ALO


person

mgr Katarzyna Piórkowska

Dyrektor ALO

W 2005 roku ukończyła filologię polską w zakresie literaturoznawczo-językoznawczym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach studiów otrzymała też przygotowanie zawodowe w zakresie nauczania języka polskiego oraz redakcji i edycji tekstów. W roku 2010 uzyskała absolutorium na studiach doktoranckich Wydziału Polonistyki UW. W trakcie tych studiów prowadziła zajęcia z metodyki kształcenia językowego i literackiego ze studentami UW - przyszłymi nauczycielami języka polskiego. W latach 2005-2007 pracowała jako polonista w Publicznym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach, 2007-2008 w Społecznym Gimnazjum nr 20 w Warszawie, a 2013-2017 uczyła też języka polskiego obcojęzycznych studentów PJATK. Od września 2007 roku uczy języka polskiego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy PJATK, gdzie od roku 2010 pełni również funkcję dyrektora szkoły.

person

mgr Joanna Morąg

Wicedyrektor ALO

W 2009 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku matematyka ( w specjalności matematyka nauczycielska) na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym pracuje od roku szkolnego 2010/2011.

keyboard_arrow_right keyboard_arrow_left