Dyrektorzy ALO


person

Mgr Katarzyna Piórkowska-Pietrzak

Dyrektor ALO

W 2005 roku ukończyła filologię polską w zakresie literaturoznawczo-językoznawczym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach studiów uzyskała też przygotowanie zawodowe w zakresie nauczania języka polskiego oraz redakcji i edycji tekstów. W roku 2010 uzyskała absolutorium na studiach doktoranckich Wydziału Polonistyki UW. W trakcie tych studiów prowadziła zajęcia z metodyki kształcenia językowego i literackiego ze studentami UW - przyszłymi nauczycielami języka polskiego. W latach 2005-2007 pracowała jako polonista w Publicznym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach, a w latach 2007-2008 w Społecznym Gimnazjum nr 20 w Warszawie. Od września 2007 roku uczy języka polskiego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy PJATK, gdzie od roku 2010 pełni również funkcję dyrektora szkoły. Od roku 2013 uczy też języka polskiego obcojęzycznych studentów PJATK

person

Dr Grzegorz Lewandowski

Wicedyrektor ALO

Doktor Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, autor ponad 20 publikacji naukowych z dziedziny matematyki teoretycznej i zastosowań matematyki. Od ponad 30 lat zajmuje się dydaktyką. Przez 10 lat pracował jako dyrektor w jednym z warszawskich niepublicznych liceów. Od 2000 roku prowadzi zajęcia z analizy matematycznej i algebry w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w ramach Katedry Matematyki i Statystycznej Analizy Danych. Wielokrotnie wyróżniany przez studentów jako najlepszy dydaktyk.

keyboard_arrow_right keyboard_arrow_left