Dyrektorzy ALO


person

Mgr Katarzyna Piórkowska

Dyrektor ALO

W 2005 roku ukończyła filologię polską w zakresie literaturoznawczo-językoznawczym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach studiów otrzymała też przygotowanie zawodowe w zakresie nauczania języka polskiego oraz redakcji i edycji tekstów. W roku 2010 uzyskała absolutorium na studiach doktoranckich Wydziału Polonistyki UW. W trakcie tych studiów prowadziła zajęcia z metodyki kształcenia językowego i literackiego ze studentami UW - przyszłymi nauczycielami języka polskiego. W latach 2005-2007 pracowała jako polonista w Publicznym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach, 2007-2008 w Społecznym Gimnazjum nr 20 w Warszawie, a 2013-2017 uczyła też języka polskiego obcojęzycznych studentów PJATK. Od września 2007 roku uczy języka polskiego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy PJATK, gdzie od roku 2010 pełni również funkcję dyrektora szkoły.

person

Mgr Małgorzata Kolimaga

Wicedyrektor ALO

Od 2017 nauczyciel w ALO. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Polonistyki o kierunku filologia polska. Ukończyła również Kolegium Nauczycielskie w Ostrołęce, co dało jej uprawnienia pedagogiczne i przygotowanie metodyczne do nauczania przedmiotu. Mama nauczycielka zaraziła ją pasją pracy z dziećmi i młodzieżą. Od 2002 pracuje w warszawskich szkołach. Jest egzaminatorem maturalnym. Oprócz literatury i sztuki, jej pasją jest taniec i muzyka. Prowadzi również animacje i zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży.

keyboard_arrow_right keyboard_arrow_left