Nauczyciele


person
person

mgr Justyna Dardzikowska

Język angielski

Absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności nauczanie języka angielskiego. Studentka Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.
Prywatnie entuzjastka animacji i komiksów azjatyckich, oraz szeroko pojętej kultury fanowskiej z tym związanej. Żarliwa pasjonatka łyżwiarstwa figurowego, zarówno jako obserwatorka, jak i łyżwiarstwo jest tematem jej badań.

person

mgr Tomasz Domański

Język polski

Nauczyciel mianowany, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył polonistykę ze specjalizacją pedagogiczną w 2009r. Interesuje się dydaktyką i literaturą. Uczył na każdym etapie edukacyjnym w szkołach publicznych i niepublicznych. Poza szkołą zajmuje się tańcem, uczy kontakt improwizacji, performuje, czyta książki, fotografuje. Miłośnik kotów i niestandardowych spojrzeń.

person
person
person

mgr Piotr Gago

Przedmioty informatyczne

Urodzony w 1989 w Pruszkowie. Studiował w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera z wyróżnieniem rektora na dwóch specjalnościach: hurtowni i bazach danych. Ponadto studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Przed rozpoczęciem studiów uczęszczał do liceum o profilu filmowym i przez wiele lat szkolił się w pracowni p. Zofii Broniek pod kątem rysunku i malarstwa. Zajmuje się rozwojem różnego rodzaju aplikacji na rzecz uczelni, a także aplikacji komercyjnych (mobilnych, desktopowych i webowych). Ponadto w wolnym czasie chętnie zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią.

person

mgr Patrycja Gontowska

Grafika komputerowa

Plastyka

person
person
person

dr Katarzyna Grabowska

Geografia

Ukończyła studia i pracuje na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi zajęcia z meteorologii i klimatologii. Uczy geografii młodzież i dzieci. Bada w terenie związki między klimatem a glebami i roślinnością. Naukowo i prywatnie interesuje się groźnymi zjawiskami pogodowymi. Wielbicielka klimatu kryminałów Agathy Christie. Wolny czas spędza w Tatrach.

person

mgr Marta Grzyb

Język japoński

Język polski

Przedmioty kulturoznawcze

Urodzona w Warszawie w 1986 roku. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2013 roku otrzymała tytuł magistra japonistyki, a w 2014 roku – magistra filologii polskiej. W latach 2008-2009 przebywała na rocznym stypendium w Tokio, gdzie uczestniczyła w zajęciach z zakresu języka, literatury i tradycyjnej kultury Japonii. Od czasów studenckich okazjonalnie oprowadza japońskich turystów po Warszawie oraz tłumaczy podczas przeróżnych wydarzeń związanych z Japonią. Od roku 2010 pracuje jako lektor języka japońskiego, a nauczania polskiego podjęła się w 2015 roku. Lubi uczyć się języków obcych, ale także rozważać zawiłości polszczyzny, czytać powieści i reportaże, słuchać muzyki, oglądać filmy, a przede wszystkim spędzać czas z ludźmi.

person
person
person

mgr Marta Janik-Kamińska

Plastyka

Rzeźba

Urodzona w Zakopanem. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Dyplom magistra sztuki w zakresie rzeźby uzyskała w pracowni profesora Adama Myjaka w roku 1998. Laureatka Grand Prix Ministra Spraw Zagranicznych XII Międzynarodowego Konkursu Sztuki Dziecięcej w 1982 roku w Japonii.

person

mgr Justyna Kowal

Psycholog szkolny

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz podyplomowe studia pedagogiczne. W latach 1999-2016 pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Oprócz pracy w ALO, prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu tzw. kompetencji miękkich dla różnych grup społecznych i zawodowych.

person
person
person

mgr inż. Maksymilian Kubica

Przedmioty informatyczne

Urodzony w 1995 w Warszawie. W 2017 roku ukończył specjalizację gry komputerowe na studiach inżynierskich, a w 2019 specjalizację interakcja człowiek-komputer na studiach magisterskich na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Czynnie działa na rzecz uczelni prowadząc wykłady na temat tworzenia gier komputerowych i bezpieczeństwa w sieci w wielu renomowanych liceach Warszawskich oraz wspiera różne inne inicjatywy promocyjne. W przeszłości działał również na rzecz samorządu studenckiego. Aktualnie w trakcie semestru większość swojego czasu spędza na uczelni, gdzie prowadzi zajęcia na trzech wydziałach – zarządzania informacją, informatyki i sztuki nowych mediów oraz jest promotorem prac dyplomowych. Zajmuje się tworzeniem aplikacji multimedialnych w Unity. Uwielbia wędrówki górskie.

person

Katarzyna Langer

Język japoński

Lektorka języka japońskiego, pracująca w szkołach językowych od 2019 roku. Posiada certyfikaty językowe Japanese Language Proficiency Test (日本語能力試験). W 2020 rozpoczęła studia na kierunku Nauczanie Języków Obcych na Uniwersytecie Warszawskim. Pasjonuje się nie tylko językiem, ale też kulturą oraz rękodziełem Japonii. W wolnym czasie haftuje, rozwija swoje zainteresowania oraz prowadzi warsztaty kulturowo-artystyczne.

person
person
person

mgr Paweł Łobejko

Fizyka

Matematyka

Absolwent studiów uniwersyteckich na kierunku matematyka, gdzie uzyskał dyplom magistra matematyki na podstawie pracy z teorii funkcji analitycznych (2009). Ukończył także studia podyplomowe z zakresu dydaktyki fizyki. Interesuje go proces nauczania matematyki a także jej zastosowania w ekonomii i innych naukach. Chętnie bierze udział w szkoleniach dotyczących szeroko rozumianej dydaktyki matematyki, psychologii uczenia się oraz rozwoju osobistego. Poza matematyką posiada również wiele innych zainteresowań, w tym także humanistycznych. Pasjonuje go astrofizyka i ekonomia międzynarodowa. W wolnych chwilach słucha muzyki, spaceruje a także fotografuje przyrodę i architekturę.

person

mgr Kamil Łukaszewski

Wychowanie fizyczne

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku Wychowanie Fizyczne. Instruktor piłki siatkowej, boksu i kulturystyki. Od dziecka związany i pasjonujący się sportem. Wolny czas spędza na siłowni lub rowerze. Interesuje się siatkówką, piłką nożną i sportami walki. Poza aktywnością fizyczną lubi czytać kryminały i spędzać czas z rodziną.

person
person
person

mgr Joanna Morąg

Matematyka

Wicedyrektor ALO

W 2009 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku matematyka ( w specjalności matematyka nauczycielska) na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym pracuje od roku szkolnego 2010/2011.

person

dr Marcin Mucha

Biznes i zarządzanie

Podstawy przedsiębiorczości

Doktor nauk ekonomicznych (SGH w Warszawie). Jako ekonomista posiada wieloletnie
doświadczenie zawodowe w sektorze publicznym oraz prywatnym. Pracując w instytucjach
finansowych (TFI, Asset Management), był związany z procesem inwestycyjnym m.in. na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadził prace badawczo-rozwojowe w instytutach
naukowych. Wykładowca akademicki, autor i współautor dwóch książek oraz publikacji w
periodykach naukowych o tematyce ekonomicznej. Interesuje się sztuką.

person
person
person

mgr Sławomir Obiedziński

Przedmioty informatyczne

person

dr Michał Pędracki

Etyka

Historia

Przedmioty kulturoznawcze

Michał Pędracki – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii/historii nauki, orientalista, antropolog kultury; profesor kontraktowy w Państwowym Uniwersytecie w Nursułtan (Kazachstan) w latach: 2014, 2017, 2019; docent w Państwowym Uniwersytecie w Jakucku (Republika Sacha FR) w latach 2009-2010; pracownik naukowy IHN PAN w latach 2001-2016; ekspert w Stacji Naukowej PAN w Moskwie w latach 2013-2014; prowadził badania terenowe na Syberii, w Azji Centralnej, Mongolii i Himalajach; autor wielu artykułów naukowych i popularnych oraz jednej książki (Szamańska geneza idei odkupienia ofiary; Wydawnictwo Scriptorium, Opole 2013); współautor monografii stanowiska archeologicznego Kurykungir na Ałtaju (pozycja w języku kazachskim, angielskim, rosyjskim i polskim. Wydawnictwo ENU, Nursułtan 2019); posiadacz stopnia III dan w karate.

person
person
person

mgr Katarzyna Piórkowska

Dyrektor ALO

Język polski

W 2005 roku ukończyła filologię polską w zakresie literaturoznawczo-językoznawczym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach studiów otrzymała też przygotowanie zawodowe w zakresie nauczania języka polskiego oraz redakcji i edycji tekstów. W roku 2010 uzyskała absolutorium na studiach doktoranckich Wydziału Polonistyki UW. W trakcie tych studiów prowadziła zajęcia z metodyki kształcenia językowego i literackiego ze studentami UW – przyszłymi nauczycielami języka polskiego. W latach 2005-2007 pracowała jako polonista w Publicznym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach, 2007-2008 w Społecznym Gimnazjum nr 20 w Warszawie, a 2013-2017 uczyła też języka polskiego obcojęzycznych studentów PJATK. Od września 2007 roku uczy języka polskiego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy PJATK, gdzie od roku 2010 pełni również funkcję dyrektora szkoły.

person

mgr Karolina Piórkowska

Język angielski

Nauczycielka języka angielskiego. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym.
Posiada kwalifikacje Uniwersytetu Cambridge: Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA). Egzaminator maturalny. Od wielu lat lektor w szkołach językowych, z doświadczeniem także w pracy w szkołach publicznych. Do grona pedagogicznego w ALO PJATK dołączyła w 2021 roku. Prywatnie żona, mama dwójki dzieci, działaczka społeczna, od 2018 roku radna Dzielnicy Wesoła.

person
person
person

mgr Krzysztof Rakowski

Język angielski

Z wykształcenia muzyk, psycholog i nauczyciel angielskiego. Ma ponad 10 letnie doświadczenie w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych. Interesują go zagadnienia edukacji nieformalnej, psychologii rozwojowej i wszystko co związane z kulturą. Będąc również czynnym muzykiem, udziela się jako pianista w kilku projektach. W wolnych chwilach podróżuje po bliższej i dalszej okolicy.

person

mgr Julita Różańska-Fernandes

Wychowanie fizyczne

Magister Wychowania Fizycznego, instruktor fitness ( w różnych formach gimnastyki ), instruktor pływania, a także instruktor kulturystyki i podnoszenia ciężarów. Szczęśliwa żona i mama dwóch synów, której motto życiowe brzmi: ruch to życie i zdrowie.

person
person
person

mgr Arnold Sidor

Edukacja dla bezpieczeństwa

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach kierunek pedagogika obronna, ukończone studia podyplomowe z podstaw przedsiębiorczości i WOS na SGGW w Warszawie oraz studia podyplomowe z BHP na SGSP w Warszawie. Zainteresowania związane z pierwszą pomocą i finansami.

person

dr Krzysztof Staliński

Chemia

Krzysztof Staliński – nauczyciel chemii – niezmiennie i z uporem twierdzi, że w Nauce chodzi o to, aby po pierwsze: zaciekawić! (Leonardo da Vinci). Nacisk powinien być kładziony na samodzielne dochodzenie do wiedzy, umiejętność zbierania i wyszukiwania informacji, a także na udział w grupowym rozwiązywaniu problemów. Przewiduj, obserwuj, wyjaśniaj! Ta strategia jest użytecznym podejściem do badania zmian, które zachodzą, gdy różne substancje są ze sobą mieszane w celu otrzymania zupełnie nowych połączeń chemicznych. Aktywność na lekcjach chemii może być niepowtarzalną okazją do rozpoczęcia myślenia w nieco inny niż tiktokowy sposób! Interakcje z naturą zwykle prowadzą do zwiększenia poziomu adrenaliny we krwi. Dzieje się tak, ponieważ tworzy się rodzaj pozytywnej pętli sprzężenia zwrotnego, w którym sukces karmi się sukcesem. Entuzjazm i pasja są, nomen omen, zaraźliwe. Autor powyższych słów nie ma co do tego wątpliwości i podtrzymuje zdanie, że w Nauce chodzi o to, aby po pierwsze: zaciekawić!

person
person
person

mgr Magdalena Szymańska

Język polski

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła filologię polską w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa (specjalizacja: literatura współczesna). Od 2004 roku uczy języka polskiego w warszawskich liceach. Lubi kino i taniec. W wolnych chwilach przede wszystkim czyta.

person

mgr Beata Teodorczuk

Biologia

Jestem absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego na kierunku biologia, w specjalności biologia z analityką. Prowadziłam badania naukowe, których zwieńczeniem były publikacje naukowe w dziedzinie fizjologii zwierząt. Dodatkowo w trakcie studiów zdobyłam uprawnienia nauczycielskie pozwalające na pracę w szkole.

Prywatnie kocham zwierzęta i stare drzewa. Jestem wegetarianką. Posiadam przydomowy ogród, w którym stawiam na różnorodność biologiczną. Od kilku lat interesuję się tematyką zmian klimatu. W wolnych chwilach czytam książki popularnonaukowe i literaturę polską.

person
person
person

mgr Teresa Tippe-Leszczyńska

Język niemiecki

Absolwentka muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz miłośniczka języka niemieckiego, którego znajomość została zwieńczona zdaniem egzaminu Kleines Deutsches Sprachdiplom. Od 2019 roku nauczycielka muzyki (z językiem wykładowym niemieckim) w Polsko-Niemieckiej Szkole Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie. Wieloletnia przewodniczka turystyczna po Krakowie i Warszawie także w języku niemieckim. Od początku wykonywania pracy zawodowej czynna śpiewaczka początkowo w Operze i Operetce w Krakowie, a ostatnio w Warszawskiej Operze Kameralnej.

person

mgr Justyna Tworek-Hernik

Historia

Historia sztuki

Historyk sztuki. Człowiek stąd, czyli warszawianka z Warszawy. Niegdysiejszy pracownik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz XLI LO im. Joachima Lelewela. Dzisiejszy edukator Działu Edukacji Muzealnej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w którym uparcie udowadnia, że barok da się lubić (a Jan Sobieski wielbić). Przewodnik terenowy, miejski po Warszawie oraz pilot wycieczek. Wykładowca szkoleń pilockich i przewodnickich w PTTK. Dużo podróżuje i dużo mówi. Najczęściej obiera kierunek wschodni, bo zgadza się z prof. Chrzanowskim, że Kresy to „obszary tęsknot”. A tęskni za przestrzenią, tradycją i niełatwym do pojęcia bogactwem kultur na styku Wschodu z Zachodem.

person
person
person

Jakub Wagner

Filozofia

Przedmioty informatyczne

person

mgr Grzegorz Wójcik

Fizyka

Matematyka

Nauczyciel z pasji i zamiłowania. Absolwent studiów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria Politechniki Częstochowskiej, również na tej uczelni ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalności Informatyczne wspomaganie procesów zarządzania. Ponad to na tej uczelni ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Matematyka na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne (studia kwalifikacyjne) na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Fizyka w Szkole na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu coachingu w edukacji. Interesuje się psychologią, coachingiem. Wolne chwile spędza w górach.

person
person
person

mgr Wiktoria Zajda

Język polski

Nauczycielka stawiająca pierwsze kroki w zawodzie. W 2019 roku obroniła tytuł magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Kończyła studia w ramach specjalności nauczycielskiej oraz nauczania języka polskiego jako obcego.

Obszarem jej zainteresowań naukowo-badawczych są: literatura polska XX i XXI wieku (szczególnie poezja lingwistyczna Tymoteusza Karpowicza), teorie postkolonialne oraz walki narodowowyzwoleńcze. Pasjonuje ją także tematyka kaukaska. Od kilku lat zajmuje się badaniem recepcji wojny czeczeńsko-rosyjskiej w polskiej literaturze współczesnej.

Uwielbia podróżować – zwłaszcza do miejsc, które nie uchodzą za turystyczne. Gdy potrzebuje wytchnienia, wybiera jednak rodzinną Juratę.

person

mgr Cezary Zawisza

Historia

Historia i teraźniejszość

Język hiszpański

Absolwent Akademii Świętokrzyskiej / Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach. Ukończone liczne kursy dokształcające (m.in. CEAC Polonia, Europejska Szkoła Kształcenia).
Nauczyciel z doświadczeniem 18 lat w nauczaniu języka niemieckiego,
hiszpańskiego i historii. Współpraca na przestrzeni lat z różnymi instytucjami
językowymi (m.in. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Instytut Cervantesa, Instytut Goethego). Pomoc w przygotowaniu do egzaminów TELC. Organizowanie wycieczek i wyjazdów oraz wymiany międzynarodowej uczniów / studentów.
Ponadto 14-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze Finansów i Księgowości (znajomość podstaw prawa karnego, kodeksu pracy, przepisów
konsumenckich, ordynacji podatkowej).
Zainteresowania: film i kino, podróże (do dziś 83 odwiedzone miejsca), języki
obce (dodatkowa podstawowa znajomość języka arabskiego, słowackiego,
portugalskiego,), kuchnia (polska i międzynarodowa).

person
keyboard_arrow_left