Wersja light

Kontakt

ZMIANA W HARMONOGRAMIE PRACY SEKRETARIATU W OKRESIE WAKACJI !!!!

Harmonogram pracy sekretariatu w okresie wakacji:

Renata Kołakowska rkolakowska@pja.edu.pl


Założyciel

Prorektor ds. Studenckich PJWSTK
prof. Aldona Drabik adrabik@pja.edu.pl

Dyrektor Liceum:

mgr Katarzyna Piórkowska k.piorkowska@pja.edu.pl
dr Grzegorz Lewandowski glewandowski@pja.edu.pl


Adres

AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY PJATK
Ul. Szczęśliwicka 33a
02-353 Warszawa
telefon: (+48) 22 408 53 52
email: liceum@pja.edu.pl