Nasze liceum

Akademickie Liceum Ogólnokształcące działa przy jednej z najlepszych uczelni niepaństwowych w Polsce. Nowatorski program nauczania zawiera aktualne dziedziny informatyki, kulturoznawstwa, gwarantuje wysoki poziom nauczania plastyki i doskonale przygotowuje na studia kierunkowe .

Nauczyciele

Zapewniamy dobrą atmosferę nauki, wszechstronne pogłębianie wiedzy i rozwój indywidualnych zainteresowań ucznia. Nasi uczniowie uczestniczą także w zajęciach i wykładach z historii i kultury Japonii oraz w kołach naukowych organizowanych przez Uczelnię. Niezależnie od profilu klasy, proponujemy bogatą ofertę języków obcych, w tym możliwość nauki języka japońskiego.


Przyjazna atmosfera nauki
  • Przyjazna atmosfera nauki
Ciekawe zajęcia z historii i kultury Japonii
  • Wykwalifikowana kadra nauczycieli
  • Bogata oferta nauki języków obcych
  • Ciekawe zajęcia z historii i kultury Japonii
Różnorodne zajęcia pozalekcyjne
  • Różnorodne zajęcia pozalekcyjne
  • Dobre przygotowanie na studia kierunkowe