person

Inż. Maksymilian Kubica

Urodzony w 1995 w Warszawie. W 2017 roku ukończył specjalizacje gry komputerowe na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych – aktualnie kończy studia magisterskie. Czynnie działa na rzecz uczelni prowadząc wykłady na temat tworzenia gier komputerowych i bezpieczeństwa w sieci w wielu renomowanych liceach Warszawskich oraz wspiera różne inne inicjatywy promocyjne. Działa również na rzecz samorządu studenckiego oraz prowadzi ćwiczenia z multimediów na PJATK. Zajmuje się tworzeniem aplikacji multimedialnych w Unity. Uwielbia wędrówki górskie.