person

Mgr Grzegorz Waśniewski

Urodzony w Warszawie, studia japonistyczne kończył w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Wielokrotnie przebywał w Japonii.
Stypendysta japońskiego Ministerstwa Edukacji na Tokijskim Uniwersytecie Języków Obcych (TUFS). Obecnie kontynuuje studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w ideograficznym piśmie sinojapońskim.