person

Mgr Katarzyna Kowal

Absolwentka Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w pracowni prof. Adama Myjaka. Laureatka Stypendium Rektorskiego za Osiągnięcia Artystyczne, Stypendystka m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Instruktor Warsztatów Artystycznych dla dzieci i młodzieży w Centrum Kultury w Piasecznie.
Zajmuje się współczesną sztuką sakralną, sztuką w przestrzeni publicznej, rzeźbą figuratywną, instalacją. Interesuje się historią sztuki, tradycją oraz przemianami kulturowymi.