Rekrutacja ALO


Zasady rekrutacji do ALO
w roku szkolnym 2024/2025

Rekrutacja do ALO rozpoczyna się 29.01.2024 r.

W roku szkolnym 2024/25 planujemy utworzyć 3 klasy po 20 osób o profilach:

 • Informatyczno-matematycznym;
 • Plastyczno-informatycznym;
 • Kulturoznawczym.

O przyjęciu do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy PJATK decyduje:

 1. Średnia ocen ze wskazanych przedmiotów zgodnych z profilem na świadectwie ukończenia 7 klasy szkoły podstawowej.
 2. Wynik egzaminu wstępnego.
 3. W przypadkach szczególnych – rozmowa kwalifikacyjna.
 4. Wynik egzaminu z języka polskiego dla obcokrajowców - w niektórych przypadkach.

Spotkania informacyjne 2024

 • 13.02.2024 (wtorek), godz. 18:00, Aula Duża PJATK, Koszykowa 86
 • 5.03.2024 (wtorek), godz. 18:00, Aula Duża PJATK, Koszykowa 86
 • 9.04.2024 (wtorek), godz. 18:00, Aula Duża PJATK, Koszykowa 86

Prezentacja dla kandydatów


Egzamin kwalifikacyjny:

 1. Rejestracja na egzamin jest możliwa na dwa sposoby, poprzez:
  1. zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznym dostępnym na stronie ALO;
  2. lub zadeklarowanie chęci wzięcia udziału w procesie rekrutacji w sekretariacie szkoły.
 2. Dokładny termin egzaminu wskazany zostanie w mailu zwrotnym potwierdzającym rejestrację w systemie.
 3. Aby wziąć udział w egzaminie uczeń jest zobowiązany dostarczyć wcześniej następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie do ALO - pobierz podanie (konieczne tylko w przypadku rejestracji w sekretariacie);
  2. skan świadectwa ukończenia klasy 7 szkoły podstawowej;
  3. kartę zdrowia kandydata;
  4. potwierdzenie płatności za egzamin;
  5. oświadczenia i orzeczenia zdrowotne;
  6. skany dyplomów i certyfikatów pozwalających przyznać dodatkowe punkty rekrutacyjne.
  Dokumenty mogą zostać dostarczone do sekretariatu osobiście lub przesłane na adres rekrutacjaliceum@pja.edu.pl.
 4. Opłata za wzięcie udziału w egzaminie wynosi 400 zł i musi być wpłacona na konto szkoły przed wyznaczonym terminem egzaminu. Opłata za egzamin jest bezzwrotna.
 5. Terminy egzaminów:
  • I termin egzaminu 12.03.2024
  • II termin egzaminu 16.04.2024 (w miarę dostępnych miejsc)
 6. Egzamin kwalifikacyjny będzie składał się z testu zawierającego tylko pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru z zakresu wiedzy dotyczącej języka polskiego, matematyki oraz pytania ogólne dotyczące np. sposoby myślenia i postrzegania.
 7. Czas trwania egzaminu to 45 minut.
 8. Egzamin odbędzie się w siedzibie szkoły przy ulicy Szczęśliwickiej 33a w Warszawie.
 9. Kandydat otrzyma informację na temat wyniku egzaminu w systemie rekrutacyjnym lub w sekretariacie szkoły.
 10. Arkusze egzaminacyjne nie będą udostępniane do wglądu dla kandydatów.
 11. W przypadku dużej liczby zgłoszeń na egzamin szkoła zastrzega sobie prawo do wskazania dodatkowego terminu dla kandydatów.

Kryteria rekrutacji

Profil informatyczno-matematyczny:

Profil kulturoznawczy:

Profil plastyczno-informatyczny:


Opłaty w roku szkolnym 2023/2024

Wpisowe Jednorazowe 1500 zł
Czesne Płatne w ratach miesięcznych przez 12 miesięcy w roku; (IX – VIII) 1550 zł

Wysokość opłat czesnego w kolejnych latach nauki wskazana jest w kontrakcie.

Konto, na które należy przekazywać opłaty:

Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy PJATK
54 1240 1040 1111 0011 0698 7484
Bank Pekao

W sprawach dotyczących opłat za szkołę prosimy o kontakt z Panią Moniką Bezdecką vel Wezdecką:
e-mail: monika.wezdecka@pja.edu.pl
tel.: 512 163 603

Informacja na temat czesnego na rok szkolny 2024/2025 zostanie podana wkrótce.