Rekrutacja ALO


Terminy spotkań informacyjnych dla kandydatów biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 zostaną opublikowane już wkrótce.


Opłaty

Opłaty na rok szkolny 2020/2021 zostaną opublikowane już wkrótce.

Wpisowe jednorazowe 1000 zł
Konto, na które należy przekazywać opłaty:

Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy PJATK
65 2190 0002 3000 0046 2548 0101


Harmonogram rekrutacji 2020

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 zostanie opublikowany już wkrótce.


Procedura rejestracji

 1. Rejestracja kandydatów do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy PJATK rozpoczyna się zgodnie z aktualnym harmonogramem rekrutacji, opublikowanym na stronie internetowej ALO.
 2. Kandydaci mogą zarejestrować się przy pomocy jednego z dwóch przedstawionych poniżej sposobów:
 3. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, kandydat powinien dostarczyć:
  • podanie o przyjęcie,
  • odpis świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • odpis zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • ksero legitymacji szkolnej,
  • teczkę z autorskimi pracami kandydata (Uwaga! Jedynie w przypadku rekrutacji do klas o profilu plastyczno-informatycznym).
 4. W przypadku rejestracji online ww. dokumenty przesłać w formie zeskanowanej na adres e-mail: rkolakowska@pja.edu.pl; w przypadku zgłoszenia przy pomocy formularza rejestracyjnego, dokumenty powinny być dostarczone osobiście do sekretariatu Liceum lub przesłane pocztą.
 5. Kandydat nabywa praw ucznia po:
  • dostarczeniu oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • wpłaceniu wpisowego,
  • podpisaniu kontraktu pomiędzy Szkołą a Rodzicami/Prawnymi opiekunami.

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji reguluje Regulamin Rekrutacji.

Online Formularz


Kryteria rekrutacji

Profil informatyczno-matematyczny

O przyjęciu do ALO decyduje:

 • ocena z matematyki na egzaminie ósmoklasisty,
 • średnia arytmetyczna ocen z matematyki, informatyki i fizyki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Laureaci i finaliści olimpiad z matematyki, informatyki i fizyki, a także finaliści innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów matematyczno-informatycznych będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

Profil kulturoznawczy
 

O przyjęciu do ALO decyduje:

 • ocena z języka polskiego na egzaminie ósmoklasisty,
 • średnia arytmetyczna ocen z języka polskiego, języka angielskiego i historii na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Laureaci i finaliści olimpiad z języka polskiego, nowożytnego języka europejskiego lub historii, a także finaliści innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów z dziedziny humanistyki będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

Profil plastyczno-informatyczny

O przyjęciu do ALO decyduje:

 • ocena z języka polskiego na egzaminie ósmoklasisty,
 • średnia arytmetyczna ocen z języka polskiego, języka angielskiego i historii na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Laureaci i finaliści olimpiad z języka polskiego, nowożytnego języka europejskiego lub historii, a także finaliści innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów z dziedziny humanistyki będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

Dodatkowym wymogiem rekrutacyjnym jest konieczność złożenia teczki z autorskimi pracami kandydata. Ocena prac z teczki jest oceną wewnętrzną dla potrzeb Liceum i służy wyłącznie pozyskaniu informacji w celu organizacji późniejszej pracy z uczniem.

Teczka powinna zawierać od 10 do 20 prac – rysunkowych i malarskich (w technice dowolnej), najlepiej o formacie zbliżonym do 50x70 cm (B2). Szkice i prace o wymiarach mniejszych niż A4, powinny być przymocowane do kartonu o większym formacie.