Założyciel ALO


Dr Aldona Drabik, prof. PJATK

Prorektor ds. Studenckich

Dziekan Wydziału Informatyki

Absolwentka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk technicznych. Od 1994 roku związana z edukacją. Uczestniczyła w założeniu i rozwoju Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. W 1999 roku objęła stanowisko Prorektora ds. Studenckich, a od 2005 roku dodatkowo została Dziekanem Wydziału Informatyki. Autorka wielu publikacji związanych z zastosowaniami matematyki i cyklu wykładów z analizy i algebry. Wspólnie z profesorami z ASP w Warszawie uczestniczyła m.in. w powstaniu Wydziału Sztuki Nowych Mediów na kierunku grafika w PJATK. W 2007 roku założyła Informatyczne Liceum Ogólnokształcące przy Uczelni, które obecnie działa jako Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.


Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie;

Serdecznie zapraszam milośników informatyki; osoby zainteresowane kulturą Japonii, fascynatów manghi i anime; uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z plastyką. Opracowany przez naszą kadrę pedagogiczną nowatorski program nauczania dla każdej z tych dziedzin gwarantuje zdobycie wszechstronnej wiedzy i tworzy podstawy do dobrego startu na studia.

Liceum Ogólnokształcące przy Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (PJATK) rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2007 roku jako Informatyczne Liceum Ogólnokształcące z programem nauczania nastawionym na nauki ścisłe, przede wszystkim informatykę. Jako, że nasza oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem, w następnym roku szkolnym utworzyliśmy klasy o innych niż informatyka kierunkach.

Od września 2008 roku działamy jako Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole technik Komputerowych, Uczelni która od 2014 roku zmieniła nazwę na Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych.

Oferujemy następujące profile klas:

INFORMATYCZNO - MATEMATYCZNY – rozbudowany blok zajęć z zakresu nowoczesnych technik komputerowych i rozszerzony program matematyki;

KULTUROZNAWCZA – ze szczególnym uwzględnieniem kultury Dalekiego Wschodu, komunikacji międzykulturowej i rozszerzonym programem języków obcych;

PLASTYCZNO – INFORMATYCZNA – rozszerzony program przedmiotów plastycznych wspierany graficznymi technikami komputerowymi.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy PJATK korzysta z nowoczesnych laboratoriów komputerowych i specjalistycznych pracowni Uczelni, która od wielu już lat szczyci się bardzo wysokim poziomem nauczania. Sukces naszej Uczelni zależy w dużej mierze od stworzenia nowoczesnej metodyki nauczania, którą teraz dostosowaliśmy do zajęć w Liceum. Propagujemy kulturę Japonii m.in. poprzez uczestnictwo w organizowanych przez PJATK wystawach i pokazach. Dużą wagę przywiązujemy do nauki języków obcych. Mało liczne klasy pozwalają nam na indywidualne traktowanie każdego ucznia.
Nasi obecni uczniowie czynnie uczestniczą w życiu szkoły, nie tylko związanym z nauką i w pełni czują się jej gospodarzami. Jest to przecież ich szkoła.

Serdecznie zapraszam!

Prof. Aldona Drabik
Prorektor PJATK, założyciel ALO

keyboard_arrow_right