DZIEŃ SEJMOWY

Klasy pierwsze poznały kulisy pracy parlamentarnej i historię parlamentaryzmu w Polsce. Podczas wycieczki do sejmu uczniowie przyglądali się obradom, obejrzeli wystawę poświęconą tradycjom demokratycznym i poznali historię budowy kompleksu budynków parlamentu.