WALENTYNKI

W dzień walentynek, wiadomo, sprawy serca są najważniejsze. Dlatego każdy uczeń, który zasygnalizował potrzebę skupienia się na na nich, był w ten dzień zwolniony z niezapowiedzianych kartkówek oraz odpowiedzi ustnych. Sygnałem był – oczywiście – kolor miłości.