GOŚCIE, GOŚCIE

Do naszej szkoły znów zawitali goście z Japonii! Tym razem z samego Tokio.

Na spotkanie z uczniami ALO przyjechała kilkunastoosobowa grupa japońskich licealistów i studentów, wraz z opiekunami. Współtworzą oni Wydział ds. Międzynarodowego Pokoju, Równości Płci oraz Praw Człowieka przy Urzędzie Miejskim dzielnicy Chiyoda w Tokio. Co roku wyjeżdżają za granicę, często do Europy, aby poznać historię oraz sposób myślenia jej mieszkańców. Spotkanie z uczniami ALO rozpoczęło się od powitań oraz przedstawienia się każdego z uczestników. Niektórzy od razu znaleźli ze sobą coś wspólnego, np. zamiłowanie do muzyki Chopina. Następnie odbyła się dyskusja. Młodzież miała wymienić się opiniami dotyczącymi trzech tematów:

Pojawiały się różne opinie, ale można powiedzieć, że przeważało przekonanie o konieczności poszanowania drugiego człowieka, potrzebie uśmiechania się do siebie i otwartości na rozmowę. Po niełatwych rozważaniach wszyscy udali się na kolację do restauracji Honoratka, aby przy gołąbkach i pierogach pomówić o lżejszych tematach. Atmosfera była bardzo wesoła, a goście najwyraźniej zadowoleni, bo zapowiedzieli kolejną wizytę za rok.