Informacja dla osób przyjętych do klas I

W środę i czwartek (26-27.06) Sekretariat wyjątkowo czynny będzie w godzinach 8:00-18:00.
W celu dopełnienia formalności konieczne jest dostarczenie oryginału Świadectwa Ukończenia Szkoły Podstawowej do dnia 28.06.2024 r.