Lekcja chemii w ogrodzie

W ogrodzie ALO przeprowadziliśmy kilka chemicznych eksperymentów m.in. potwierdziliśmy, że alkeny odbarwiają wodę bromową i sprawdziliśmy jak brom i jod zachowują się w roztworach wodnych oraz w heksanie. Na koniec zapoznaliśmy się z karbidem i przy użyciu wody otrzymaliśmy acetylen. Lekcję chemii w terenie przeprowadził nauczyciel chemii Krzysztof Staliński.