WAŻNE!

Akademickie Liceum Ogólnokształcące wraz z uczelnią patronacką PJATK informuje, iż podejmuje szczególne środki ostrożności wobec odnotowanych w świecie przypadków zakażenia koronawirusem 2019-nCOV.

W tym celu:

Władze uczelni PJATK i Dyrekcja Szkoły śledzą rozwój wydarzeń na wypadek konieczności podjęcia dalszych działań