Najczęściej zadawane pytania

W jakich godzinach odbywają się obowiązkowe zajęcia lekcyjne?

Jak liczne są klasy?

Jak realizowane są zajęcia z informatyki?

Jak realizowane są zajęcia plastyczne dla profilu plastyczno-informatycznego?

Czy szkoła ma salę na zajęcia sportowe?

Jakie zajęcia sportowe oferuje szkoła?

Czy szkoła dysponuje stołówką?

Jak przebiega nauka języków obcych?

Jaki jest poziom nauczania języka angielskiego?

Jaki jest poziom nauczania języka japońskiego?

Czy ALO daje wystarczające wykształcenie do przyjęcia na uczelnie artystyczne?

Jakie zajęcia dodatkowe oferuje szkoła?

Czy jest możliwość wymiany zagranicznej uczniów ze szkołami w Japonii?

Dlaczego ALO nie bierze udziału w rankingach?

Jaka jest atmosfera w szkole?


W jakich godzinach odbywają się obowiązkowe zajęcia lekcyjne?

Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach 8.00 – 17:00.

 

Jak liczne są klasy?

W klasach jest do 20 uczniów.

 

Jak realizowane są zajęcia z informatyki?

Program nauczania dla profilu informatyczno-matematycznego obejmuje przedmioty z technik informatycznych związane z podstawowymi jej działami. Uczniowie poznają m.in. podstawy programowania, podstawy systemów komputerowych, algorytmikę, relacyjne bazy danych, tworzą aplikacje multimedialne. Wyodrębnienie poszczególnych dziedzin informatyki pozwala uczniom na podjęcie decyzji, którą z nich chcieliby rozwijać w przyszłości. Pod koniec każdego semestru uczniowie mogą uczestniczyć w konkursie programistycznym, dzięki któremu sprawdzają swoje umiejętności.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez asystentów PJATK zgodnie z metodyką Uczelni dostosowaną do potrzeb Liceum. Dzięki temu przejście przez absolwentów na kolejny poziom edukacyjny odbywa się w sposób płynny.

 

Jak realizowane są zajęcia plastyczne dla profilu plastyczno-informatycznego?

Zajęcia plastyczne są prowadzone przez absolwentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zgodnie z programem nauczania w Liceum realizowane są przedmioty plastyczne, ale też dużą wagę przywiązujemy do uczenia wspomagających je technik komputerowych. Uczniowie uczestniczą w organizowanym corocznie konkursie na grafikę na koszulkę ALO. Wybrane projekty są potem drukowane i rozpowszechniane w akcjach promocyjnych Szkoły.

 

Czy szkoła ma salę na zajęcia sportowe?

Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na ulicy Skarżyńskiego 6A, niedaleko siedziby ALO i rozpoczynają się o 8:00. Uczniowie po zajęciach są odprowadzani przez nauczyciela do Szkoły na następne lekcje.

 

Jakie zajęcia sportowe oferuje szkoła?

Szkoła oferuje zajęcia preferowane przez większość uczniów, co wynika z przeprowadzanych ankiet. W poprzednich latach organizowaliśmy różne formy zajęć sportowych: basen, aikido etc. Szybko jednak okazało się, iż uczniowie wolą  klasyczne zajęcia na sali sportowej i ta forma zajęć obowiązuje do tej pory.  W przypadku, gdy znajdzie się duża grupa chętnych na inną formę zajęć, to jest możliwość ich zorganizowania.

 

Czy szkoła dysponuje stołówką?

Szkoła  nie posiada  stołówki. Niemniej, zapewniamy catering, czyli możliwość zakupu posiłków (także ciepłych) w Szkole. W planie dnia jest wyodrębniona długa (półgodzinna) przerwa, w trakcie której uczniowie mogą zjeść obiad. Obecnie firmą odpowiedzialną za dowóz posiłków jest Mr. Rollo. Firma umożliwia płatność zarówno kartą, jak i gotówką. Ponadto w okolicy znajduje się szereg lokali gastronomicznych.

 

Jak przebiega nauka języków obcych?

W klasach o profilu informatyczno-matematycznym i plastyczno-informatycznym, uczniowie uczą się obowiązkowo  dwóch języków: angielskiego ma poziomie rozszerzonym i wybranego języka nowożytnego. W klasie o profilu  kulturoznawczym, oprócz dwóch języków wymienionych powyżej, obowiązkowy jest język orientalny: japoński lub chiński.

Utworzenie grupy z języka nowożytnego zależy od liczby uczniów, którzy go deklarują.  Przykładowo: w roku szkolnym 2015/2016 powstały grupy z języka niemieckiego oraz hiszpańskiego. Dlatego  przy podpisywaniu kontraktu  uczniowie proszeni są o podanie dwóch różnych języków nowożytnych, na które chcą uczęszczać – w przypadku gdy nie zbierze się grupa na język pierwszego wyboru, uczniowie biorą udział w lekcjach umożliwiających naukę tego języka, który deklarowali jako drugi.

 

Jaki jest poziom nauczania języka angielskiego?

Dla każdego profilu klasy, język angielski jest prowadzony na poziomie rozszerzonym,  w liczbie pięciu godzin lekcyjnych w tygodniu. Liczba grup dla każdego rocznika zależy od poziomu zaawansowania. Uczniowie są dzieleni na grupy na podstawie testu poziomującego, który odbywa się na początku roku szkolnego.

 

Jaki jest poziom nauczania języka japońskiego?

Język japoński jest nauczany na poziomie początkowym, lecz w przypadku, gdy uczeń wykazuje znajomość języka na wyższym poziomie, może otrzymywać dodatkowe zadania. Decyzję o kwalifikacji ucznia podejmuje nauczyciel języka japońskiego na podstawie jego znajomości języka.

 

Czy ALO daje wystarczające wykształcenie do przyjęcia na uczelnie artystyczne?

ALO nie jest liceum plastycznym, jest to liceum ogólnokształcące z klasami profilowanymi, co oznacza, że podstawową funkcją szkoły jest przygotowanie ucznia do zdania matury. Do klasy o profilu plastyczno-informatycznym nie są przeprowadzane egzaminy, mające na celu sprawdzenie zdolności plastycznych ucznia, tak jak jest to w przypadku liceum plastycznego, dlatego też nie możemy zagwarantować, że umiejętności plastyczne uzyskane w trakcie nauki będą wystarczające do przyjęcia na studia na uczelnie artystyczne. Nowatorski program nauczania z pewnością może pomóc w zdaniu na wymarzoną uczelnię, ale nie należy ALO traktować jako szkoły plastycznej, ponieważ dalsza edukacja ucznia zależy w dużej mierze od jego zdolności plastycznych.

Uczniowie, którzy mają takie zainteresowania, mogą uczestniczyć w konsultacjach z asystentami Wydziału Sztuki Nowych Mediów PJATK, którzy mogą ocenić ich możliwości przyjęcia na studia na kierunek: grafika i dać wskazówki, jak mają wyglądać prace będące podstawą przyjęcia.

 

Jakie zajęcia dodatkowe oferuje szkoła?

Szkoła oferuje kilka rodzajów bezpłatnych zajęć dodatkowych: koła zainteresowań, warsztaty przy udziale  gości specjalnych, zajęcia fakultatywne oraz możliwość uczestniczenia w różnych działaniach prowadzonych w PJATK.

Koła zainteresowań są organizowane na wniosek uczniów. Warunkiem ich powstania jest zadeklarowanie odpowiedniej liczby uczniów i powołanie opiekuna grupy ze strony kadry pedagogicznej. Zajęcia odbywają się po obowiązkowych lekcjach. Obecnie działają m.in.  następujące koła zainteresowań:  programowanie gier RPG, tworzenie muzyki cyfrowej oraz zajęcia Cosplay dla początkujących.

Kolejnym rodzajem zajęć organizowanych przez Szkołę jest zapraszanie gości specjalnych, którzy w ciekawy sposób przybliżają naszym uczniom kulturę Japonii. Jednym z nich są odbywające się corocznie warsztaty posługiwania się liczydłem japońskim – Sorobanem czy też nauka zakładania kimon  „Kimono – rzecz do noszenia”.

Zajęcia fakultatywne są organizowane głównie w ostatnim roku nauczania i są związane z przygotowaniem ucznia do egzaminu maturalnego.

Uczniowie mają możliwość udziału w specjalnych wykładach i kołach naukowych organizowanych przez Uczelnię. Wykłady dotyczą głównie kwestii związanych z Japonią. W poprzednich latach uczniowie uczestniczyli w wykładach Ambasadora Japonii w Polsce czy też zapoznawali się z ciekawym ceremoniałem parzenia zielonej herbaty. Uczelnia organizuje również wiele dodatkowych spotkań związanych z szeroko pojętymi technikami komputerowymi, na które są zapraszani nasi uczniowie. Wymienić tu należy możliwość uczestniczenia w kole naukowym ERROR501 zajmującym się algorytmiką, a także  spotkania z firmami informatycznymi lub prezentację aktualnych trendów w rozwoju informatyki.

 

Czy jest możliwość wymiany zagranicznej uczniów ze szkołami w Japonii?

Istotną zaletą naszej działalności jest ścisła współpraca z Ambasadą Japonii. Niestety, z uwagi na specyfikę społeczeństwa japońskiego oraz z powodu trudności językowych młodych Japończyków, którzy nie znają języka angielskiego, w chwili obecnej nie ma możliwości wyjazdów stypendialnych dla uczniów szkół średnich, chociaż cały czas o nie zabiegamy. W poprzednich latach ALO uczestniczyła w programie stypendialnym Toshiba International Foundation, w ramach którego w ciągu trzech lat nasi uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w wyjazdach do Japonii na konferencje związane z ekologią. Mamy nadzieję, że obecna polityka rządu Japonii i jego zwiększone zwrócenie uwagi na Polskę pozwoli na ufundowanie takich stypendiów i jako pierwsi będziemy o nich informowani.

 

Dlaczego ALO nie bierze udziału w rankingach?

Z naszego punktu widzenia rankingi przeprowadzane obecnie nie odzwierciadlają tego, co jest dla nas najistotniejsze, tj. zwrócenia uwagi głównie na potrzeby naszych uczniów i tego, żeby nauka przebiegała w komfortowej dla nich atmosferze. Oczywiście, uczniom, którzy chcą startować w różnego rodzaju olimpiadach, służymy pomocą.

 

Jaka jest atmosfera w szkole?

Nasi uczniowie bardzo czynnie uczestniczą w życiu szkoły. Wystarczy tu wspomnieć o organizowanych corocznie konkursach na grafikę na koszulki ALO i drukowanie koszulek z grafikami zwycięzców. Chcemy, żeby ich umiejętności miały także charakter praktyczny. Oczywiście, jest wiele innych działań organizowanych przez dyrektora szkoły mających na celu zintegrowanie uczniów, takich jak wyjazdy, wspólne organizowanie świąt, Halloween itd. Uczniowi chętnie uczestniczą w akcjach promocyjnych np. na Targach Edukacji.

Z uwagi na to, że klasy są nieliczne, żaden z uczniów nie jest anonimowy, dzięki temu od razu możemy interweniować w przypadku zauważonych nieprawidłowości. Istotna jest także dla nas dyscyplina zajęć, dzięki niej możliwy jest bowiem wyższy poziom nauki. W naszej działalności zwracamy uwagę na współpracę z Rodzicami.

 

Czy dysponują państwo internatem dla uczniów spoza Warszawy?

ALO nie dysponuje własnym internatem.