Wersja light

Nasze liceum


Koła zainteresowań

Wyróżnienia w konkursie matematycznym „KANGUR” Zakwalifikowanie uczniów ALO do:

Wszyscy, którzy chcą poszerzyć swoja wiedzę dodatkowo, poza zajęciami lekcyjnymi, mogą to robić na kołach zainteresowań. Uczniowie uczęszczają na koło matematyczne i informatyczne (są to zajęcia bezpłatne). Zachęcamy wszystkich uczniów obecnych i przyszłych do jak najszerszego udzielania się w życiu szkoły. Chętnie odpowiemy na wasze propozycje, szczególnie te najciekawsze. To jest przecież wasza szkoła.


Nasze sukcesy

Wyróżnienia w konkursie matematycznym „KANGUR” Zakwalifikowanie uczniów ALO do:

Stypendia ufundowane przez TOSHIBA International Foundation dla uczniów i nauczycieli liceum, w ramach którego uczestniczyli w Toshiba Youth Conference w Japonii w roku 2009,i 2010 i 2011. Zakwalifikowanie ucznia do II-go stopnia XVII Olimpiady Informatycznej Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla naszego ucznia za najwyższą średnią ocen. Nagrody w konkursach algorytmicznych organizowanych przez uczelnię. Zakwalifikowanie ucznia do II-go stopnia XVIII Olimpiady Informatycznej


Warsztaty plastyczne

Zapraszamy na specjalistyczne warsztaty plastyczne. Gwarantujemy wysoki poziom tych zajęć, które będą prowadzone przez absolwentów i asystentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Program obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące:

Zajęcia służą rozwijaniu zdolności odwzorowywania przestrzeni na płaszczyźnie. Przybliżają zjawisko perspektywy, dominanty; umożliwiają świadome stosowanie podziałów kompozycyjnych, zróżnicowań walorowych i plam barwnych.


Pliki