Wersja light

Nasze liceum


Koła zainteresowań

Zostaną ogłoszone wkrótce.


Nasze sukcesy

Wyróżnienia w konkursie matematycznym „KANGUR” Zakwalifikowanie uczniów ALO do:

Stypendia ufundowane przez TOSHIBA International Foundation dla uczniów i nauczycieli liceum, w ramach którego uczestniczyli w Toshiba Youth Conference w Japonii w roku 2009,i 2010 i 2011. Zakwalifikowanie ucznia do II-go stopnia XVII Olimpiady Informatycznej Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla naszego ucznia za najwyższą średnią ocen. Nagrody w konkursach algorytmicznych organizowanych przez uczelnię. Zakwalifikowanie ucznia do II-go stopnia XVIII Olimpiady Informatycznej


Warsztaty plastyczne

Zapraszamy na specjalistyczne warsztaty plastyczne. Gwarantujemy wysoki poziom tych zajęć, które będą prowadzone przez absolwentów i asystentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Program obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące:

Zajęcia służą rozwijaniu zdolności odwzorowywania przestrzeni na płaszczyźnie. Przybliżają zjawisko perspektywy, dominanty; umożliwiają świadome stosowanie podziałów kompozycyjnych, zróżnicowań walorowych i plam barwnych.


Pliki