Fakultet poświęcony etyce bushido

Bushido to klucz do japońskiej mentalności. Podczas zajęć o głęboko filozoficznej treści dr Michał Pędracki przybliża uczniom m.in. konfucjańskie podstawy etyki bushido oraz wpływ buddyzmu na bushido. Punktem wyjścia do dyskusji są obrazy filmowe: zarówno klasyczne kino japońskie Akira Kurosawy i Masaki Kobayashi, jak i hollywoodzkie wizje Japonii.