Klasa kulturoznawcza

Program nauczania zawiera zagadnienia związane z kulturą Dalekiego Wschodu, komunikacją międzykulturową i rozszerzonym programem języków obcych. W tej klasie obowiązkowa jest nauka języka orientalnego. Uczniowie uczestniczą także we wszystkich działaniach Uczelni propagujących kulturę Dalekiego Wschodu.

Program 3-letni

Program 4-letni

Przedmioty kierunkowe:

język japoński, film i teatr japoński, życie codzienne Japonii, antropologia kultur
Dalekiego Wschodu, historia i kultura Dalekiego Wschodu, filozofia i religie Dalekiego Wschodu

wstęp do kulturoznawstwa, historia Dalekiego Wschodu, komunikacja międzykulturowa, kultura
japońskiej codzienności, antropologia kultur Dalekiego Wschodu, film i teatr japoński, filozofia i
religie Dalekiego Wschodu

Przedmioty rozszerzone:

język polski
(z literaturoznawstwem), historia

język polski, filozofia

Języki:

obowiązkowy angielski na poziomie rozszerzonym, japoński; trzeci język do wyboru (m.in.
niemiecki, hiszpański)

obowiązkowy angielski na poziomie rozszerzonym, japoński; trzeci język do wyboru (m.in.
niemiecki, hiszpański)

Przedmioty