Klasa plastyczno-informatyczna

Rozszerzony program przedmiotów plastycznych wspierany graficznymi technikami komputerowymi. To obecnie najbardziej rozwijająca się dziedzina zastosowań informatyki, której kontynuacją są nowo powstałe wydziały artystyczne w PJATK i ASP w Warszawie.

Program 4-letni

Przedmioty kierunkowe:

Plastyka (malarstwo, rysunek)
Podstawy projektowania graficznego
Podstawy fotografii
Grafika komputerowa
Tworzenie stron internetowych
Użytkowanie komputerów
User experience
Historia sztuki
Rzeźba

Przedmioty rozszerzone:

Język polski
Język angielski

Języki:

język obcy obowiązkowy: angielski
drugi język obcy do wyboru: niemiecki, francuski, hiszpański lub japoński

Przedmioty