Klasa plastyczno-informatyczna

Rozszerzony program przedmiotów plastycznych wspierany graficznymi technikami komputerowymi. To obecnie najbardziej rozwijająca się dziedzina zastosowań informatyki, której kontynuacją są nowo powstałe wydziały artystyczne w PJATK i ASP w Warszawie.

Program 3-letni

Program 4-letni

Przedmioty kierunkowe:

rysunek, malarstwo, podstawy fotografii, podstawy projektowania graficznego, rzeźba,
tworzenie stron www, historia sztuki, informatyka: użytkowanie komputerów, grafika komputerowa

historia sztuki, podstawy projektowania graficznego, podstawy fotografii, tworzenie stron
www, rzeźba, user expierence, plastyka, rysunek, malarstwo; informatyka: użytkowanie komputerów, grafika
komputerowa

Przedmioty rozszerzone:

język polski
(z literaturoznawstwem), historia

język polski

Języki:

obowiązkowy angielski na poziomie rozszerzonym, drugi język do wyboru (m.in. japoński,
niemiecki, hiszpański)

obowiązkowy angielski na poziomie rozszerzonym, drugi język do wyboru (m.in. japoński,
niemiecki, hiszpański)

Przedmioty